ЦИКЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН

ЦИКЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН

Цикл фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін

  • Перегляди: 2787

Tsykl Fundamentaliynyh Ta Profesijno Orijentovanyh Dystsyplin 1

Викладачі циклу ( з ліва на право): Чухань Н.Д., Юсипчук Н.В., Балагурак Х.Т., Біла Н.О., Коваленко О.А., Гнатчук С.А., Гамуляк І.І. 

Предмети циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін: рисунок, живопис, ліпка, основи кольорознавства, креслення, перспектива, історія мистецтв та основи архітектури є невід’ємною частиною підготовки художника декоративно-прикладного мистецтва.

Діяльність відділу спрямована передусім на виховання всебічно розвинених, висококваліфікованих фахівців. Рисунок є основою вивчення всіх образотворчих дисциплін у мистецьких навчальних закладах. Він вчить об’ємного мислення, розуміння конструктивної форми, пластичного зображення предмета. В програмі з рисунку для студентів училища послідовно виявляється принцип ускладнення завдань, розвиток сприйняття і зображення натури, методів та засобів графічного зображення, що є базою подальшої їх реалізації в практичній діяльності в інших видах образотворчого та декоративного мистецтва.